Balans in de democratie

apr 5, 2024 | Achtergrond

Wat anno 2021 in de Nederlandse politiek gebeurt, is disbalans in democratie. Duurt dit te lang voort, dan resulteert het in overheersing van 1 kant.

De democratie op dit moment

Wat er anno 2021 in de Nederlandse politiek plaatsvindt, is disbalans in een democratie. Alle macht helt over naar één kant. Als deze overheersing van één kant in gevaar komt, grijpt de bovenliggende partij vrijwel zeker naar maatregelen om het behoud van zijn positie veilig te stellen. Die bovenliggende partij heeft op dat moment namelijk de macht in handen en kan de macht inzetten voor de eigen ideeën.

Dat dreigt nu ook te gebeuren in Nederland, Europa, de VS en andere delen van de vrije westerse, democratische wereld. Hongkong heeft het al ondergaan. Taiwan ligt in de gevarenzone en in Oceanië zijn al draconische vrijheidsbeperkende maatregelen genomen.

Het Nederlandse staatsbestel is een parlementaire democratie. Er zijn in de vrije wereld verschillende vormen van democratieën, zoals die in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Zuid-Korea en Zuid-Afrika. Een democratie is bijna altijd een voorwaarde voor vrijheid. Balans in de democratie is de belangrijkste voorwaarde voor het voortbestaan van een democratie.

Immers, als de balans doorslaat naar 1 kant in de democratie, komt alle politieke macht aan die ene kant van het democratische speelveld te liggen en daarmee ligt, zonder correctie, dictatuur op de loer.

Disbalans in de Nederlandse pers

In Nederland, maar in zekere zin ook in de rest van de vrije wereld, slaat de balans de laatste jaren compleet door naar één kant. In Nederland wordt het onveranderlijk in stand gehouden door de nauwe samenwerking van de Nederlandse politiek met in ieder geval de Haagse fractie van de NOS en het programma EenVandaag.

Disbalans in de Nederlandse democratie

In de politiek wordt deze disbalans in stand gehouden door het uitsluiten van een groot gedeelte van de Nederlandse democratische stem. Het betreft de partijen PVV en het FVD. De 22 zetels van deze partijen vallen weg uit het totaal van 150 zetels. Er blijft dus een kleiner aantal zetels over om een regering van te vormen. Zo stuur je op machtsniveau naar een regeringsvorming die uit 1 bepaald gedeelte van het parlement (en de maatschappij) komt.

Machtspolitiek in een democratie is normaal en goed. Maar als de objectieve pers (NOS) de macht gaat faciliteren, dan komt het functioneren van de democratie in gevaar. Met het bestaan van een dictatoriale partij (PVV) is de mogelijkheid van correctie van de disbalans bijna onmogelijk geworden.

Disbalans in de Nederlandse politiek en ambtenarij

De onderliggende reden voor de disbalans in de Nederlandse politiek is de verkeerde interpretatie door Nederlandse politici, ambtenaren en maatschappelijke organisaties. Zij stellen problemen, uitdagingen, ideeën, overtuigingen en wetten voor aan de kiezer als onoplosbaar of onontkoombaar.

In een democratie horen altijd meerdere kanten gehoord te worden. Op deze manier zijn er praktisch voor alle problemen meerdere oplossingen te vinden. Als vanuit disbalans een bepaalde oplossing uitgesloten wordt, om welke reden dan ook, blijft er vanzelf maar één oplossing over. Dit is duidelijk te zien bij de klimaatwet en bij de coronabestrijding.

Disbalans in de Nederlandse instituten

Niet alleen in de politiek is er een disbalans. De disbalans neemt ook steeds grotere vormen aan bij de universiteiten, rechterlijke macht, sectororganisaties, media en gemeentes. Het lijkt alsof hun visie op het klimaat en corona de waarheid is.

Dit is echter zeker niet het geval. De huidige situatie is na een lange ontwikkeling een punt in de geschiedenis. De klimaatwet in 2019 en de klimaatagenda zijn resultaten van marketingtechnieken. Hierdoor groeit de overtuiging in politiek en landsbestuur dat uitsluiten van meningen en argumenten werkt. Vanaf het begin van de coronacrisis in 2020, is deze marketingtool op reusachtige, wereldwijde schaal ingezet bij de corona crisis, de klimaatagenda en de woke-agenda. Dit gebeurt nu ook bij berichtgeving over de relatie met Rusland.

Werken aan de oplossing van de disbalans

Het lijkt onbegonnen werk om het tij nog te keren en de democratie en maatschappij weer in balans te brengen, maar dat is niet het geval. Het is zeker in Nederland nog steeds zo dat er een grote meerderheid van mensen is, die beschikt over gezond verstand en die daarbij ook gezond beleid wilt zien.

Lees ook de pagina: De Nederlandse Kiezer

Door het steeds vaker criminaliseren van afwijkende meningen, lijkt een oplossing ver weg. Steeds minder mensen durven een afwijkende mening uit te spreken. Daardoor zijn er ook steeds minder politici, wetenschappers, ambtenaren, journalisten, maatschappelijke personen en BN-ers, die met een afwijkende mening in verband gebracht willen worden.

Het zegt uiteindelijk niets over hoe ze denken of dat ze überhaupt niet meer zouden nadenken. De meerderheid van de mensen wil nu eenmaal geen afwijkende mening hebben en kiezen er dan voor om zich niet expliciet te uiten. De vrijheid om zich te uiten wordt niet meer gevoeld. Ze wachten eigenlijk tot het weer veilig is om met inbreng in het debat te komen.

Alle grote en actuele problemen in politiek en maatschappij zijn door politici gecreëerd. Daarom moeten politici het ook oplossen. De oplossing ligt in de Tweede Kamer.

Deze website biedt u een extra democratische manier om de politiek aan het werk te zetten.

Democratie 2.0.

Politici hebben ervoor gezorgd dat het nodig is. Het is hoog tijd dat de democratie en de maatschappij weer goed gaan functioneren.