Commerciële landbouw

apr 5, 2024 | Achtergrond

Waarom elke boer moet blijven. Elke boer met zijn boerderij is een zegen voor de portemonnee van de Nederlandse belastingbetaler.

EU en landbouwbeleid

Sinds de Tweede Wereldoorlog, heeft de EU op haar manier voor vrede in Europa gezorgd.

Dat heeft maar 1 reden:

Het gemeenschappelijke en gesubsidieerde landbouwbeleid van de EU en haar voorlopers.

Door dit beleid is voedsel in de EU goedkoop en overvloedig voorhanden. Hierdoor hebben de EU-burgers tijd en energie om te werken, te ondernemen, tijd voor familie en tijd voor hobby’s.

Bedreiging van het Landbouwbeleid

Een gure wind van ‘natuur en klimaat’ bedreigt het landbouwbeleid van de EU. In Nederland vertaalt zich dat naar het onteigenen van boeren en het afpakken van boerenbedrijven.

De basis van het Europese landbouwbeleid komt uit de tijd van net na de Tweede Wereldoorlog. De gedachte achter het beleid is: ‘NOOIT meer honger’. Om dat te bewerkstelligen kun je alleen maar aansturen op productie van overvloed. Dat is gelukt. Door commerciële handel worden de landbouwproducten ook geïmporteerd en geëxporteerd. Dat betekent dat ook andere delen van de wereld profiteren van goed en goedkoop voedsel.

Door natuurlijke schaarste op bepaalde momenten en een markt van vraag en aanbod, verdienen alle bedrijven en personen in de keten. Overvloed heft dat niet op. Overvloed zorgt juist voor nieuwe markten en ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor Nederland, het geldt voor de hele wereld. Elke open economie kent die ontwikkeling, zolang vrij ondernemerschap en goed beleid blijven voortbestaan.

Als dit beleid essentieel verandert, is het onherroepelijke gevolg dat er een meer planmatige sturing komt op het creëren van schaarste. Het gevolg van schaarste is hogere prijzen. De producten worden daarmee niet meer toegankelijk voor o.a. lagere klassen en gezinnen die al hun inkomen aan andere dingen kwijt zijn, bijvoorbeeld hypotheek, schoolkosten, scheiding, etc. Aan de andere kant is het aanhouden van schaarste bij misoogsten funest. Het uiteindelijke, zekere gevolg van schaarste is hongersnood.

Op dit moment zien we daar al tendensen van met bijvoorbeeld de Voedselbank, voedsel uitdelen en voedselafval bestrijding. Het zijn allemaal tendensen van het veranderde voedselbeleid. Tendensen van een beleid om schaarste te creëren. Overvloed kun je niet planmatig plannen, wel door goed bestuur realiseren.

De geschiedenis en de wereldwijde praktijk laten duidelijke voorbeelden zien van het onteigenen en afpakken van boerenbedrijven. Met altijd hetzelfde resultaat: hongersnood voor de bevolking en rampspoed voor burgers in de maatschappij. Met de politieke personen gaat het altijd goed. Het ene of het andere beleid maakt voor hen geen verschil.

Voorbeelden in de geschiedenis zijn de landen van het voormalige Oostblok. Op dit moment zien we actuele voorbeelden in Noord-Korea, Cuba en Zimbabwe. Zimbabwe is een groot rood sein als het gaat om het onteigen van boeren. Grote hongersnoden zijn tot op de dag van vandaag het resultaat van die onteigening, terwijl Zimbabwe ooit de graanschuur van Afrika was met zelfs export naar de VS.

Alle voorbeelden laten zien dat het niet uitmaakt welke reden voor onteigening van bedrijven wordt aangevoerd. In alle gevallen, of het nu communisme (Oostblok), ongelijkheid (Zimbabwe) of milieu (Europa) was, het resultaat is altijd hetzelfde: hongersnood, onvrijheid en tal van andere maatschappelijke problemen.

De keuze van toen werpt tot op de dag van vandaag zijn vruchten af. Het platteland is door deze keuze leefbaar geworden en gebleven. Nederland is daardoor een prachtig, gevarieerd en voorspoedig land in alle provincies. In de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe zijn veel bedrijven te vinden, die in de periode 1880 zijn gestart en commercieel gemaakt. Het is nu nog op gevels te zien.

De betekenis van commerciële landbouw

In Nederland is met commerciële boeren en bedrijven een florissante bedrijfstak ontstaan. Deze bedrijfstak zorgt ervoor dat de burger niet onnodig subsidiegeld kwijt is aan onderhoud van andermans grond en gebouwen.

Wanneer grond in gebruik is als natuur, door de koninklijke familie, de adel, miljonairs, miljardairs of natuurorganisaties, betaalt de burger middels subsidie in 99,9% van de gevallen mee aan de kosten en exploitatie van deze gronden.

Het staat daarom vast dat de waarde van commerciële landbouw economisch immens is. Voor het welbevinden van een land is commerciële landbouw ook essentieel. De betekenis van commerciële landbouw is zowel nationaal als internationaal van onschatbaar belang.

De importantie van de commerciële landbouw is al rond 1880 door de toenmalige Nederlandse regering onderkend. Dit in tegenstelling waartoe veel andere landen in Europa kozen rond die tijd, het sluiten van grenzen en het subsidiëren van boeren De Nederlandse regering koos ervoor om boeren te gaan opleiden en nieuwe boerderijen te ontwikkelen, met uitzonderlijk resultaat.

Dit wordt in onderstaand filmpje door Dirk Duizer in de eerste 20 minuten uitgelegd.

Interview Dirk Duizer bij De Nieuwe Wereld

Dirk Duizer, gepokt en gemazeld in de landbouw, legt de eerste 20 minuten uit waarom boeren een zegen voor het land zijn.

De keuze van toen werpt tot op de dag van vandaag zijn vruchten af. Het platteland is door deze keuze leefbaar geworden en gebleven. Nederland is daardoor een prachtig, gevarieerd en voorspoedig land in alle provincies. In de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe zijn veel bedrijven te vinden, die in de periode 1880 zijn gestart en commercieel gemaakt. Het is nu nog op gevels te zien.

De boeren zijn daarom veruit de goedkoopste gebruikers van de grond in Nederland. Ze boeren namelijk voor eigen risico en hun activiteiten creëren economische waarde, voedselzekerheid, innovatie en werkgelegenheid in de agrarische sector, maar ook in tal van andere sectoren.

Landbouw in Nederland

Nederland is voor een groot gedeelte een delta. Dat is samen met vulkanische grond uiterst vruchtbare grond.

De Nederlandse boeren hebben altijd voorop gelopen met innovatie en schone productie. Dit is als gevolg van de beslissing door de Nederlandse regering rond 1880 (ondernemerschap, onderwijs en innovatie) en de commerciële internationale handel waar Nederland wereldwijd in de ‘Champions League’ speelt.

Iedereen in Nederland profiteert indirect op deze manier. Het gedeelte wat niet in de delta ligt(zandgronden), profiteert ook van de algehele kennis in de Nederlandse agrarische sector. Daarnaast exporteert de agrarische sector haar kennis wereldwijd, waardoor overal in de wereld maatschappijen profiteren van de Nederlandse boeren en hun kennis.

Normale burgers profiteren ook in belangrijke mate, want in veel agrarische gebieden is door economische activiteit op het boerenland ook bedrijvigheid in dorpen en steden. Als boeren moeten vertrekken heeft dat grote gevolgen voor de bedrijven en burgers in die gebieden en ook voor het sociale leven en scholen.

Toekomst van de boer in Nederland

De toekomst van de boer in Nederland is eigenlijk rooskleurig. De wereld kan niet zonder de Nederlandse boeren en hun commerciële handel.

De grootste bedreiging voor de boeren in Nederland is de natuurlobby en dan met name het door hen gecreëerde stikstofprobleem wat ook door hen op de EU-agenda is geplaatst en in wetten is vormgegeven. Het stikstofprobleem is een nep probleem en een gevolg van agendapolitiek door ambtenaren op het Ministerie van Landbouw. Politici in Den Haag en ambtenaren op het ministerie van Landbouw hebben heel bewust dit beleid uitgestippeld. Nu lijdt heel Nederland eronder en lijkt het probleem erg groot.

Politici in de Tweede Kamer kunnen deze stikstofleugen oplossen. Echter, om dat te kunnen doen is macht en tegenmacht nodig. Samenwerken en fuseren en daarmee tegenmacht creëren, is de unieke, democratische oplossing. Teken ons Manifest en zorg voor verandering!

Met het creëren van tegenmacht komen politieke verschuivingen op gang. Belangrijker nog; het zal er voor zorgen dat ambtenaren en deskundigen kunnen opstaan en aantonen dat commerciële boeren en bedrijven essentieel zijn voor de maatschappij.

Een nog groter belang is de beschikbaarheid van goed én goedkoop voedsel. Dat is de eerste levensbehoefte voor de Europese burger en de vrije Europese samenleving.

Wanneer die broodnodige politieke verschuivingen hebben plaatsgevonden, kan de politiek onze boeren en hun commerciële landbouw omarmen. Zo komt er nieuw elan in agrarisch Nederland. Met alle positieve economische gevolgen van dien. Voor eventuele bedrijfsopvolgers zal het weer interessant worden om ook daadwerkelijk het boerenbedrijf op te volgen. Zo kan Nederland tot in lengte van dagen op een verantwoordelijke manier blijven profiteren van onze landbouw.