Geert Wilders en de PVV

apr 5, 2024 | Achtergrond

Geert Wilders is met de PVV een verstoring van correcte werking van de Tweede Kamer en een sta-in-de-weg voor democratische controle, verandering en overleving.

De ontstaansgeschiedenis van de PVV is bekend. Het is belangrijk om te realiseren tot welke ontwikkeling deze partij en het enige lid, de partijleider Geert Wilders, hebben geleid.

De actuele positie van de PVV in de Tweede Kamer is nutteloos. Het kenmerkt zich door een schreeuwende en scheldende Wilders en Kamerleden die één keer in de zoveel tijd een inbreng in het debat doen.

Deze situatie is niet zomaar ontstaan, want niets in politiek ontstaat zomaar. Er zijn grofweg twee redenen waarom deze situatie zich nu voordoet. De eerste reden is de manier hoe de PVV georganiseerd is. De tweede reden is de sluwe manier waarop de politiek en de macht met de PVV omgaan, door middel van machtspolitiek.

De organisatie van de PVV

De PVV is een eenmanspartij van Geert Wilders. De vereniging met besloten karakter heeft twee leden: vereniging Groep Wilders en stichting Groep Wilders. Alleen Wilders is lid en bestuurder van respectievelijk de vereniging en de stichting. Echter, is het wel een partijvereniging en daarom mag de PVV meedoen aan de verkiezingen.

Geert Wilders heeft naar eigen zeggen voor deze vorm gekozen uit angst voor radicale leden. Beslissingen gebaseerd op angst zijn echter op de lange termijn altijd verkeerd. De structuur is nooit veranderd en daarmee laat Wilders zien dat hij niet wil investeren in een gezond partijapparaat. Een partijapparaat heeft de mogelijkheid radicale leden te weren en ook te verwijderen uit de partij. Zo’n partijapparaat hebben alle democratische partijen nodig.

Dat Wilders bij de oprichting van de partij voor deze opzet kiest, is begrijpelijk, maar dat hij na zoveel jaar nog steeds hieraan vasthoudt, is verwerpelijk. Wilders is blijkbaar bang voor democratie en is ook bang om democratie te managen. Daarnaast is Geert Wilders, vanwege zijn uitlatingen, bang voor zijn eigen veiligheid. Om die reden krijgt hij stevige bewaking. Kortom: Geert Wilders laat voor al zijn angsten de Nederlandse bevolking opdraaien en dat heeft zeer verstrekkende gevolgen.

Alle Nederlandse bedrijven en organisaties hebben met inspraak te maken en zijn elke dag bezig om dit te managen. Is het voor een politieke partij op het hoogste niveau teveel gevraagd om daar ook aan mee te werken? Temeer omdat een politieke partij een afspiegeling hoort te zijn van de bevolking waar de partij voor zegt op te komen.

Kamerleden van de PVV

De partijvorm zorgt er ook voor dat Kamerleden van de PVV geen lid zijn van de partij. Het gevolg hiervan is dat de Kamerleden weinig initiatief zullen tonen. Want als Wilders het er niet mee eens is, houdt het op. Hij beslist alleen. Bij andere politieke partijen zou men wel nog kunnen proberen medestanders te vinden in de fractie en de partij. Zo kan een in eerste instantie afgewezen initiatief alsnog gerealiseerd worden.

Dat deze Kamerleden het wel prima vinden, is helemaal te begrijpen. Als Kamerlid incasseer je elk jaar >120.000 euro en als gevolg van de organisatie van de partij hoef je daar weinig voor te doen. Wie zou dat niet willen?

Alleen, wat schiet Nederland er mee op?

Machtspolitiek van VVD, CDA en de linkse partijen

De Tweede Kamer in Den Haag is het hoogste machtsorgaan in Nederland. Het is een illusie om te denken dat hier geen machtsspelletjes worden gespeeld op zeer serieuze wijze. De positie van de PVV is inzet van een machtsspel met ingrijpende nationale gevolgen.

In 2010 deed de PVV mee aan het kabinet als gedoogpartner. Volgens politici en pers, omdat sommige standpunten van de PVV te radicaal waren. De echte reden is dat een eenmanspartij niet volwaardig mee kan doen aan een kabinet. De eventuele ministers en staatssecretarissen van de PVV kunnen immers geen lid van de partij zijn. Ze zijn dus ook geen verantwoording aan de partij verschuldigd. Zij zullen in een kabinet, niet te managen bewindslieden zijn. Zeg maar gerust: ongeleide projectielen.

Als in april 2012 Kabinet Rutte I valt, schreeuwt Mark Rutte naar Geert Wilders dat hij zijn partij gaat wegvagen. Wat sinds die tijd gebeurt is voor Mark Rutte en andere partijen in de Tweede Kamer veel interessanter dan wegvagen van de PVV. Sinds die tijd sluiten potentiële regeringspartijen de PVV namelijk uit.

Uitsluiting van de PVV zorgt ervoor dat Geert Wilders niet aan de macht komt. Het zorgt er ook voor dat zijn kiezers dus niet meer aan de macht komen. Zijn kiezers vertegenwoordigen een groot deel van de ontevreden stem in Nederland. Dat zijn vaak mensen die op de een of andere manier belasting betalen. Mark Rutte heeft zijn belofte dus niet gehouden. Hij heeft Wilders niet weggevaagd, maar hij vaagt wel de kiezers van Wilders weg. Op die manier vernietigt Rutte ,, voor eigen gewin, de democratie. Hij bestrijdt niet Wilders ,maar zijn kiezers, ruim 1 miljoen inwoners van Nederland.

De PVV krijgt de stemmen van het grootste gedeelte van de bezorgde kiezers. Daardoor hebben andere rechtse en linkse partijen, weinig tot geen kans. Deze partijen hebben echter wel een democratische ledenorganisatie. De macht slaat zo 3 vliegen in 1 klap: geen regering met Geert Wilders, geen opkomende rechtse partij, geen gezond beleid (de wens van pakweg 65% van de NL’se bevolking).

Zodoende valt alle macht in de Tweede Kamer naar één kant . De mogelijkheid om te corrigeren door de kiezer (democratie) is zo lang de PVV bestaat, versperd. De weg ligt open voor het beperkte gedeelte van de Tweede Kamer om Klimaatpolitiek, Stikstofpolitiek, Immigratiepolitiek en Tunnelvisie bij de coronabestrijding, door te voeren en inflatie op te laten lopen.

Conclusie van de PVV

De PVV zorgt er moedwillig voor dat de Nederlandse kiezer bedrogen wordt. Wilders zorgt er persoonlijk voor dat de balans in de Nederlandse democratie helemaal doorslaat. Hij heeft in 2020 tot driemaal toe aangegeven dat hij doorgaat tot zijn dood. Dat vinden VVD, CDA, D66 en de linkse partijen fantastisch. Vrij baan voor hun overtuigingen en onbetaalbare beleid.

Het is de reden dat de NOS zegt dat Geert Wilders niet gevaarlijk is, maar Thierry Baudet wel.

Lees hiervoor ook ons onderwerp ‘De rol van de NOS‘.

Wilders zelf kan zijn situatie niet meer veranderen. Hij wordt zwaar beveiligd. Stapt hij uit de politiek, dan vervalt vroeg of laat zijn bewaking en is Wilders vogelvrij. Wilders bevestigt in deze tweet deze stelling:

Aangezien dit speelt in de hoogste regionen van de macht, kun je ook de conclusie trekken dat politici en pers, Wilders te verstaan hebben gegeven dat hij nooit uit de politiek weg moet gaan, want anders… Dat is chantage van een politicus op het hoogste niveau.

Oplossing voor de PVV en Geert Wilders

Er is een oplossing voor Geert Wilders. Deze oplossing is volledig in het belang van het Nederlandse volk, Geert Wilders en de PVV. De oplossing:

Overname van de PVV door een andere democratische rechtse of linkse partij.
Overname door een linkse partij ligt ideologisch niet voor de hand. Het moet een overname van Wilders zelf, de PVV-Kamerleden en eventueel medewerkers van de partij zijn. De PVV is een ondemocratische lege huls en kan opgeheven worden na een overname. Geert Wilders kan op de nieuwe lijst plaatsnemen en houdt zijn bewaking. Hij kan dan zijn geschreeuw stoppen en echte gematigde, haalbare politiek gaan bedrijven.

Voor de Kamerleden van de PVV is er met overname een vooruitzicht. Zij kunnen in een echte democratische ledenpartij serieuze politiek gaan bedrijven en proberen resultaat te halen. Op termijn zouden ze ministersposten kunnen bereiken in een eventuele regering. Als resultaat wordt de stem van PVV kiezers en andere bezorgde kiezers en belastingbetalers, gehoord in de Tweede Kamer. Dan bloeit de democratie als nooit tevoren!

In de toekomst is dan alles weer mogelijk: ministersposten voor de Kamerleden van de voormalige PVV, maar ook een kabinet-Klaver of een kabinet-Jetten. Met een echte oppositie en een goed functionerende democratie!