U wordt in Den Haag als kiezer niet meer serieus genomen

apr 5, 2024 | Achtergrond

De Nederlandse kiezer wordt niet meer serieus genomen. Dat is volledig onterecht. Wie u ook bent en wat u ook stemt of gaat stemmen, u behoort tot de slimste kiezers ter wereld.

De meeste politici in Den Haag denken dat de Nederlandse kiezer lusteloos, ongeïnteresseerd, vergeetachtig, ongevoelig en zonder principe naar de politieke besluiten kijkt. Deze gedachte zorgt ervoor dat de politici zichzelf als foutloos en onmisbaar zien.. Het is een grote vorm van zelfvoldaanheid.

Het vroegere VVD-kamerlid Erik Ziengs, vertelde op een bedrijfsbeurs in Noord-Nederland dat je als politieke partij, kort voor de verkiezingen, leuke standpunten moet verzinnen. Kiezers zouden anders überhaupt niet geïnteresseerd zijn in de stembusgang. Dat is in Nederland echter niet het geval.

De Nederlandse kiezers zijn wel verstandig!

De verstandige Nederlandse kiezer

De Nederlandse kiezer is misschien wel de verstandigste op de wereld. Daarbij maakt het niet uit op welke partij hij stemt bij een verkiezing, maar des te meer met welke instelling de kiezer de politiek bekijkt en zijn stem uitbrengt. De Nederlandse kiezer, kiest uit verantwoordelijkheid voor de Nederlandse maatschappij en de rest van de wereld. Die verantwoordelijkheid vloeit automatisch voort uit het feit dat de Nederlandse kiezer in een land woont waar je veel verantwoordelijkheden hebt.

Nergens in de wereld zijn er zoveel mensen die:

 • Werk hebben in een echte economie
 • Daadwerkelijk belasting betalen
 • Eigenaar van een koophuis zijn
 • Daadwerkelijk huur of een hypotheek betalen
 • Spaargeld hebben
 • Zelf een pensioen opbouwen
 • Vrijwilligerswerk doen
 • Een opleiding hebben gevolgd
 • Oog hebben voor het buitenland, deels uit economische motieven maar ook in het belang van vrede en welvaart
 • Eigenaar zijn van een bedrijf, als ondernemer of ZZP-er
 • het vrije ondernemersklimaat goed benutten en dat ondernemersklimaat voor de samenleving als geheel succesvol en voorspoedig maken
 • Als werknemer veel loonbelasting betalen en met verantwoording en inbreng werken.

De bovenstaande aspecten versterken elkaar ook onderling. Om bijvoorbeeld een hypotheek te hebben, is werk belangrijk. Om voorspoedig in je werk te zijn, is het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn, zoals: wegen, investeringsmogelijkheden, vestigingsmogelijkheden en bijv. efficiënte ambtelijke organisaties.

Het is dus belangrijk om belasting te betalen. Dat begrijpt een Nederlander.

Om vrijwilligerswerk goed en vrij te kunnen doen, is het belangrijk om werk en inkomen te hebben. wanneer je geen werk hebt, kan een vrij ondernemersklimaat belangrijk zijn om inkomen te creëren via een eigen bedrijf of een nieuwe baan. Voor afgestudeerden is het bestaan van veel bedrijven en organisaties belangrijk om een baan uit te kiezen en daarna is het ook belangrijk wanneer je eventueel van baan wilt switchen.

Als politici deze aspecten van de Nederlandse kiezers en de Nederlandse democratie minachtten, dan ontstaat disbalans in de politiek en de maatschappij. Mark Rutte zegt dat hij blij is met een dak boven zijn hoofd, een goed boek en een 2de hands autootje. Deze levensopvatting mag hij zelf aanhangen, maar de Nederlandse kiezer wil innoveren, presteren en vooruit komen in het leven. Zowel als werkgever of als werknemer.

Gelooft u zelf dat Mark Rutte zijn uitspraak in praktijk brengt?

Hij weet dat zijn kostje is gekocht in de politiek. Dan is zo’n uitspraak makkelijk en heel goedkoop. De Nederlandse burger weet dat hij, waar mogelijk, zelf voor persoonlijke vooruitgang moet zorgen. Zo creëren visieloze politici hun eigen (on)waarheden.

De gevolgen van denktrant politici

Op dit moment verkeert de maatschappij in problemen omdat politici allerhande moeilijke en onnodige wetten, ideeën en de gevolgen daarvan hebben gecreëerd. Dit doen ze vanaf de Haagse postzegel, vanuit hun eigen agenda en overtuiging. De voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: stikstof, de klimaatwet, beëindiging gaswinning, extreme inflatie, de huizenmarkt en door de overheid gesloten bedrijven, voorzieningen, musea, etc.

Enerzijds gebeurt dit door een dichte samenleving en geldverslindende wetten, waardoor de belastingbetaling in gevaar komt. Anderzijds doordat de Nederlandse kiezer geen mogelijkheid meer heeft om door middel van verkiezingen de politiek te corrigeren.

Het ene gedeelte van de Tweede Kamer praat elkaar met dezelfde agenda na en werpen kleine verschillen op, om een onderscheid tussen de partijen te presenteren. Het andere gedeelte van de Tweede Kamer is versnipperd. Zij doen hetzelfde door kleine verschillen uit te vergroten, om net te doen alsof er een verschil is tussen de partijen. Zodoende dreigt de kiezer moedeloos te raken in een steeds moedelozere samenleving waar innovatie, prestatie, promotie en initiatief onder druk komen te staan: een langzaam maar gestadig pad richting een communistisch systeem. Dit heeft weer overeenkomsten met de door Mark Rutte aangegeven ideale levenswijze…

Het is een grote fout als politici denken dat de politiek de Nederlander niet interesseert. De Nederlandse kiezer vertrouwt namelijk op het mandaat dat hij de politiek meegeeft. De kiezer vertrouwt de gekozen politici erop dat deze het goede beleid voor het land uitvoeren. De kiezer heeft daar al meer dan 100 jaar ervaring mee.

De Nederlandse kiezer begrijpt het Nederlandse democratische systeem en neemt deze zeer serieus. Dat systeem betekent in principe 1 keer per 4 jaar naar de stembus gaan. In de tussenliggende, normaal gesproken, 4 jaar moeten de gekozen politici het doen. Dat toevertrouwen aan de politici neemt de kiezer in Nederland heel serieus.

De Nederlandse kiezer kan dat doen, omdat hij in het gewone leven druk is met zijn persoonlijke verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Want in Nederland hebben de meeste mensen ook daadwerkelijk iets te doen in het dagelijkse leven: met werk, het gezin, een bedrijf, sportvereniging, hobby’s, restaurant of café bezoek, familie, feesten of vrijwilligerswerk.

Door politici die de Nederlandse kiezer en maatschappij op deze democratische manier niet meer serieus nemen, wordt het leven in het fantastische Nederland steeds moeilijker.