Misbruik in Nederland onderdeel van de cultuur?

jan 22, 2022 | Democratie in Balans

De experts buitelen over elkaar heen om het misbruik bij The Voice, een onderdeel van de Nederlandse cultuur te noemen. Is dat wel zo?

Het Voice-misbruik: een cultureel probleem?

De storm rond het misbruik in programma The Voice lijkt alweer te luwen. Wel nadat in verschillende tv-programma’s, kranten en andere mediaberichten, uitvoerig besproken werd dat het misbruik bij The Voice een bewijs is voor een cultureel probleem. Hoewel de storm nu een beetje geluwd is, kunt u erop rekenen dat de media opnieuw het misbruik gaan belichten als cultureel probleem.

Nederland zou een land van kinder-en vrouwen misbruikers zijn…??!

Uit ons nieuwsbericht van 18 januari jl. blijkt de ware oorzaak van de wantoestanden bij The Voice en het bedrijf van John de Mol.

https://www.democratie-in-balans.nl/nieuws/peter-r-de-vries

De term ‘het Goois matras‘ is al decennia een bekend gegeven. Als mensen bekend of belangrijk worden kunnen ze rare dingen doen. Dat is zo oud als de weg naar Rome. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen.

Het is opzettelijk wanneer media dit als iets cultureels bestempelen. Ze zeggen daarmee dat het niet hun probleem is. Eigenlijk pretenderen ze daarmee, heel sneaky. als persoon niet schuldig te zijn. Waarschijnlijk doen ze dit omdat ze het ‘het Goois matras‘ heerlijk vinden en zichzelf onaantastbaar wanen.

De echte situatie in Nederland.

Misbruik kan veel voorkomen in Nederland, maar het zit zeker niet in de Nederlandse cultuur. Integendeel, in de Nederlandse cultuur wordt door onderwijs en openheid alles op het werk gezet om kinderen en mensen te behoeden voor misbruik. Zo is de Nederlandse cultuur. Als individuen andere keuzes maken, dat is onderdeel van het leven. Het is geen onderdeel van de Nederlandse cultuur.

De wereld zit vol met landen waar het gedrag van personen, zoals bij The Voice, in hogere regionen heel normaal is. Zowel in de hogere regionen van zo’n maatschappij als op plaatselijk niveau is dit gedrag van onvrijheid, volgens de traditie, de juiste manier. Op die manier profiteren de kleine en grote tirannen in deze maatschappijen. Dat gaat altijd ten koste van grote groepen gewone mensen en zwakkeren in zo’n maatschappij.

In de week van het The Voice debacle zond de NPO ook een programma uit waarin te zien is hoe fantastisch de Nederlandse cultuur eigenlijk is. Het is het terugkijken meer dan waard om zo de onjuistheid van uitspraken van experts, presentatoren, politici en omroepbonzen te ontdekken.

Link: Danny in Arabistan, Seizoen 3 Afl 2.

Conclusie.

Misbruik is in Nederland zeker geen cultureel probleem. Juist door het voortreffelijke werk en onderwijs van moeders, vaders, meesters, juffen en ontelbare andere menselijke begeleiders, is misbruik in Nederland niet iets cultureels.

Misbruik in Nederland is iets van individuele personen. Hoe meer macht en bekendheid individuele personen hebben, hoe meer zij geneigd zijn om misbruik te begaan of toe te dekken. Een individu wil graag zijn positie behouden en heeft daar veel voor over.

De zogenaamde experts die beweren dat misbruik iets cultureels is, zouden internationaal beter werk kunnen verrichten. Alleen dat is gevaarlijker. Daarom blazen ze liever in Nederland hoog van de toren, lekker makkelijk.

-Nederland heeft prachtige mensen.

-Nederland heeft een vrije, vriendelijke en verstandige cultuur.

-Het is een groot voorrecht om in het psychologisch veilige Nederland geboren te worden en carrière te maken. Dat geldt voor vrouwen, mannen en minderheden.

-BN’ers, politici, miljardairs en experts plaatsen zich boven wet en moraal. Daar doen miljoenen Nederlanders niet aan mee. Gelukkig!

-Spreken van een cultureel probleem getuigt van een volkomen misplaatst dedain van media, overheid en machtspersonen, ten opzichte van de Nederlandse bevolking.