Aankondiging: “Onderzoek naar de EU-inmenging in ons onderwijs”

jul 5, 2020 | Nederland in EU

Het is geen geheim dat hoger opgeleiden over het algemeen positiever naar de EU kijken dan anders opgeleiden. Een van de mogelijke oorzaken hiervan is dat hoger opgeleiden langer onderwijs hebben genoten, breder en genuanceerder kijken en de voor- en de nadelen van het Europese project beter kunnen inschatten. Ook werken ze vaker in een meer internationale setting. Maar zijn zij altijd goed voorgelicht tijdens hun studie en leerperiode?

Indoctrinatie
Hebben zij ook de nadelen onderwezen gekregen van de EU? Worden studenten ook onderwezen in de positieve effecten van de natiestaat? Er zijn grote geldstromen die van de EU naar het Nederlandse onderwijs stromen, waarmee lesmaterialen ogenschijnlijk significant worden beïnvloed. Als Nexit-Denktank vinden wij het belangrijk om te weten waar de EU-subsidies naar toe gaan in het Nederlandse onderwijs. Hoe groot is de EU-indoctrinatie in het onderwijs? Hieronder een eerste verkenning en een aankondiging van breder onderzoek.

Lesmateriaal

De Europese Unie zit verstopt in veel lesmateriaal. De afgelopen jaren zijn er talloze voorbeelden boven water gekomen die aantonen dat er een vooringenomen houding ten opzichte van de EU speelt in het onderwijs. Op basisscholen, middelbare scholen en MBO/HBO/Universiteiten zit het pro-EU geluid verborgen in het lesmateriaal.

 width=

“Veel problemen kunnen niet op nationaal niveau aangepakt worden. Dat geldt zeker voor een klein land als het onze. Samenwerking met andere landen is nodig om oplossingen te vinden voor wereldproblemen zoals de komst van vluchtelingen, financiële crises, klimaatverandering, internationaal terrorisme, oorlogen en hongersnoden. Nederland neemt daarom deel aan verschillende internationale samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie, de Verenigde Naties en de NAVO.” (Uit het lesboek Thema’s Maatschappijleer voor het VWO, pagina 132)

Verpakt in het lesmateriaal zitten subtiele verwijzingen naar de Europese integratie. Niet alleen in lesmateriaal, ook in schoolexamens en centrale examens. De centrale examens worden door de overheid geproduceerd. Voor het vak Nederlands zijn er vele hoofdstukken, waarin alleen maar teksten over de EU staan. Bij wiskunde worden sommen gebruikt waarin de Europese Commissie genoemd wordt, op de basisschool krijgen kinderen materiaal voor zich over de EU voor begrijpend lezen. Hieronder ziet u twee voorbeelden waarin de EU wel heel rooskleurig naar buiten komt, bovendien is de bron van het artikel gewoon een folder van de Europese Commissie.

 width=

Jean Monnet
Maar het gaat verder. Het Jean Monnet project is een plan van de Europese Unie om door middel van subsidies het gedachtegoed van de Europese integratie te verspreiden. Door middel van het Erasmus+ programma werden 875 aanstellingen aan hoogleraren met betrekking tot Europese studies gegeven. Deze zogenaamde Jean Monnet-leerstoel had als doel om hoogleraren aan te moedigen om Europees onderzoek te doen en hier kosteloos boeken over te publiceren.

A Jean Monnet Chair is a teaching post with a specialisation in European Union studies for university professors. It can only be held by one professor, who must provide the minimum of 90 teaching hours per academic year over a period of three consecutive years. In addition the Chair must carry out at least one additional activity per academic year. [1]

Toch zit er meer achter dit plan van de Europese Commissie, deze hoogleraren worden namelijk vanuit de EU betaald. Door invloed te krijgen op universiteiten door heel Europa is het makkelijk om de Europese propaganda snel te verspreiden onder studenten, deze hoogleraren worden immers betaald door de EU en worden als spreekbuis gebruikt. In Nederland waren er in 2019 zes Jean Monnet-leerstoelen actief op de Nederlandse universiteiten [2].

 width=

Europese Commissie

De Europese Commissie doet geen moeite om haar propaganda te verbergen. In een rapport door de Europese Commissie uit 2017 blijkt dat de EU zich meer moet inmengen in het onderwijs.

“Education about how to engage in dialogue needs to be improved; any kind of education system needs to transmit and shape the value systems of the society in which it is embedded, and actively contribute to the new EU dialogue. The EU should promote a broadly defined European studies curriculum for all stages of informal, non-formal and formal education, following the success of the Erasmus+ programme and, more recently, the European Solidarity Corps. The EU should also strengthen its lifelong learning agenda to foster active and responsible European Union citizenship. An inclusive Europe-oriented education, covering responsible citizenship, multiple identities and citizens’ dialogue, also needs to consider differentiated narratives, curriculum content and sociocultural relevance.” (Uit het rapport REACHING OUT TO EU CITIZENS: A NEW OPPORTUNITY, pagina 20 [3])

De Europese Commissie pleit voor een nog grotere mate van pro-EU propaganda in het onderwijs door te voeren. Volgens de Europese Commissie is het nodig om de EU door te voeren in alle vormen van het onderwijs, bovendien moet het onderwijs Europees georiënteerd zijn. Voor de onafhankelijkheid van de Nederlandse onderwijsinstellingen is het slecht dat de Europese Commissie zich gaat bemoeien met de inhoud van het onderwijs.

Subsidies
Deze zomer starten we een groot onderzoek naar de subsidies die de Europese Commissie verstrekt vanuit het EU-budget aan Nederlandse universiteiten. Het is interessant om op een rijtje te hebben welke onderwijsinstellingen wel en niet geld ontvangen, de hoeveelheid en wat zij daar mee doen. Binnenkort komt hier meer nieuws over, houd daarvoor onze socials in de gaten!

Heb jij nog meer goede voorbeelden? Laat het ons weten via Twitter of via het contactformulier

 width=

Lees ook: The making of the United States of Europe

Foto: https://www.pexels.com/nl-nl/@pixabay

Credits: dit artikel is tot stand gekomen met aangeleverde input door Leon Baten.