Analyse: De greendeal van Timmermans rekent niet rond

mei 2, 2020 | Nederland in EU

De Green Deal, het ambitieuze klimaatplan de Europese Commissie, moet er voor zorgen dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal is. Voor de komende tien jaar werd er een schatting gemaakt van ongeveer 1000 miljard, met jaarlijks 260 miljard euro aan stijgende kosten. Waar het geld naar toe gaat, dat is niet bekend. Is deze 1000 miljard realistisch?

1.000 miljard
De door Timmermans beoogde 1000 miljard wordt op drie verschillende manieren gefinancierd, 500 miljard via de EU-begroting,114 miljard via medefinanciering vanuit de lidstaten, 300 miljard aan overheidsinvesteringen en private middelen én 100 miljard vanuit een transitiefonds. [1]

Vijfhonderd miljard verdeeld over 10 jaar op de rekening van de EU-begroting, dat houdt in dat de jaarlijkse begroting met 50 miljard stijgt. [500 miljard / 10 = 50 miljard] Nederland betaald gemiddeld 5% van de EU-begroting, dit houdt dus in dat Nederland 2,5 miljard per jaar gaat betalen aan de Green Deal via de EU-begroting. [2]

Verbruik
Het plan is dus om de Europese Unie in 2050 helemaal klimaatneutraal te maken, alle energieproductie moet komen uit duurzame en hernieuwbare bronnen. In 2016 verbruikte de Europese Unie 1639 mega ton olie-equivalent, waarvan 26,4% uit hernieuwbare bronnen komt. [4] De resterende 73,6% van 1639 is 1206,3 mega ton olie-equivalent aan niet-duurzame energieproductie, omgerekend is dit 14,03 biljoen KWh. [5]

Om dit gat op te vangen zal er dus flink geïnvesteerd moeten worden in duurzame bronnen, zoals wind-, zonne- en kernenergie.

 width=

Windenergie
In het geval dat het volledige energietekort geproduceerd gaat worden door middel van windturbines dan zullen er 3.247.516 windmolens moeten worden gebouwd wanneer we uitgaan van 2 MegaWatt turbines. [6] De gemiddelde windturbine kost rond de 2 miljoen euro [7], dit betekend dat de kosten voor het bouwen van de windturbines richting de 6,5 biljoen euro gaan. [3.247.516 maal 2.000.000] Om in 2050 klimaatneutraal te zijn zullen we dus in de komende 30 jaar elk jaar 108.250 windmolens moeten bouwen, een kostenplaatje van 216,5 miljard euro per jaar. [3.247.516 delen door 30, 6,5 biljoen delen door 30]
Realistisch gezien is het onmogelijk om 296 windmolens per dag te bouwen.

Zonne-energie
De tweede optie is om het energietekort op te vangen door middel van zonnepanelen. Een zonnepaneel levert gemiddeld 270 KWh aan energie op [8], dat betekent dat er 51,7 miljard zonnepanelen benodigd zijn, dat zijn 4,7 miljoen nieuwe zonnepanelen per dag! De gemiddelde kostprijs van een zonnepaneel ligt rond de 600 euro [2,2 euro per KWh, 270 KWh per zonnepaneel], dit zou leiden tot een kostenplaatje van 30,68 biljoen euro (30.680.000.000.000) verspreid over de komende 30 jaar, dat is 1028 miljard euro per jaar.

Kernenergie
Volgens onderzoeker Roger Pielke Jr. staat 1 giga ton olie-equivalent gelijk aan 1 kerncentrale van 1,5 miljoen KW. [9] Uitgaande van de minimale bouwprijs van 5500 dollar per KW komen we per kerncentrale uit op een bouwprijs van 8,25 miljard dollar, ongeveer 7,5 miljard euro. [10] De EU heeft 1206 kerncentrales nodig, dat staat dus gelijk aan 9 biljoen euro (9.000.000.000.000), verdeeld over 50 jaar is dat 300 miljard euro per jaar. Echter wil de EU juist af van kerncentrales, is de weerstand onder de bevolking groot en zijn er problemen met kernafval. Kernenergie zal op dit moment niet als een realistische optie gezien worden, terwijl de ruimte die het in beslag zal nemen maar gering blijft.

Energieprojecties
Tot aan 2050 zal de energieconsumptie met wel 36% stijgen volgens de Europese Commissie. De energieconsumptie groeit van 1,9 Gtoe per jaar naar 2,6 Gtoe per jaar. We verduurzamen dus helemaal niet, we maken het juist erger. [11]

Haalbaarheid
De enorme jaarlijkse kosten zijn nog gerekend zonder onderhoud en eventuele vervanging. Kloppen de huidig geschetste kosten? Nee. In het goedkoopste geval zijn de kosten 217 miljard per jaar door voor windenergie te kiezen, echter moeten er dan in 30 jaar tijd 3,2 miljoen windmolens worden gebouwd, iets wat bijna onmogelijk is. The Wall Street Journal maakte een schatting van 575 miljard euro per jaar, een stuk hoger dan de beoogde 100 miljard van de Europese Commissie. [12] Met een stijgende energieconsumptie worden deze bedragen elk jaar alleen maar hoger.

 width=

Ondanks de corona crisis wordt dit plan er toch nog even doorheen gedrukt. Een visie zonder plan is niet meer dan een droom, het is geen realiteit. Het wordt tijd dat de Europese Commissie en Frans Timmermans met een realistisch plan komen, deze Green Deal is dat simpelweg niet. 

Lees ook: Analyse: NL bijdrage aan EU stijgt met 92% (50 miljard) door Corona recovery fund!

 width=

foto: Maker: Gabor KOVACS ;  Auteursrecht: CC-BY-4.0:  © European Union 2019 – Source: EP

Update: 1639 mega ton olie-equivalent 

Credits: dit artikel is tot stand gekomen met aangeleverde input door Leon Baten.