Brengt Merkel haar DDR-opvoeding naar Brussel?

jul 14, 2020 | Nederland in EU

Op 8 juli hield Frau Merkel in het Europees Parlement een toespraak die letterlijk de eerder bekend geworden brief over ‘EU-maatregelen tegen de populistische en extreemrechtse desinformatie over COVID-19 en de bestrijding daarvan’ met veel stelligheid bevestigde. Daarmee is een nieuwe vorm van censuur via een corona-decreet uitgevaardigd. Wat heeft hiertoe de aanleiding gegeven? Wat heeft Merkel gezegd en wat is de inhoud van de brief? Wat zijn de gevolgen?

Geheime brief

De Europese Commissie is ervan overtuigd dat er een oorlog tegen de zogenaamde “COVID-19 infodemie ” nodig is. Deze “infodemie” zou staan voor de veronderstelde desinformatie die tijdens de coronacrisis naar buiten wordt gebracht door verschillende media, individuen en platformen. In een brief verstuurd door de Europese Commissie wordt duidelijk wat het plan om deze ‘oorlog’ te winnen: censuur.

De Europese Commissie heeft op 10 juni een brief opgesteld aan het Europees parlement, de Europese Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s. De brief met de titel “Desinformatie in verband met COVID-19 aanpakken: feiten onderscheiden van fictie” betreft het nieuwe beleid van de Europese Commissie tegen “fake news”. Het beleid moet de zogenaamde “infodemie” bestrijden. [1]

 

 width=

 

Infodemie

Allereerst de zogenaamde “infodemie”, wat is precies het probleem wat de Europese Commissie onderscheidt?

“De COVID-19-pandemie (coronaviruspandemie) heeft geleid tot een ongekende “infodemie”. Een ware vloedgolf van vaak onjuiste of onnauwkeurige informatie over het virus verspreidde zich snel via sociale media. Dit kan volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwarring en wantrouwen doen ontstaan en doeltreffende volksgezondheidsmaatregelen ondermijnen.”

Volgens de Europese Commissie zijn er een aantal voorbeelden te noemen van de “infodemie”:

  • Gevaarlijke tips en misleidende gezondheidsinformatie (zoals “handen wassen helpt niet” of “het coronavirus is alleen gevaarlijk voor ouderen”)
  • Complottheorieën (de samenzweringstheorieën en mythen over de verspreiding van COVID-19 via 5G-installaties, bijvoorbeeld, kunnen tot aanslagen op zendmasten leiden. De beweringen dat bepaalde etnische of religieuze groeperingen als eerste het coronavirus zouden hebben verspreid heeft een zorgwekkende toename van antisemitische inhoud in verband met COVID-19 tot gevolg gehad.
  • Illegale haatzaaiende uitlatingen (racistische en xenofobische uitingen)
  • Cybercriminaliteit
  • Consumentenfraude
  • Buitenlandse invloed (Rusland en China)

 

Censuur

Om de veronderstelde verspreiding van nepnieuws tegen te gaan kiest de Europese Commissie ervoor om censuur toe te gaan passen. In de brief wordt aangegeven op welke manier de informatievoorziening voortaan moet verlopen: [2]

“Gezien de toenemende desinformatie over COVID‑19 leggen de instellingen van de EU zich toe op bewustmaking voor de gevaren van desinformatie en promoten zij het gebruik van gezaghebbende bronnen.”

De Europese Commissie pleit ervoor om alleen nog gebruik te maken van zogenaamde gezaghebbende bronnen.  De EU maakt dus de keuze welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet, een taak waar een overheidslichaam zich helemaal niet mee moet bemoeien wil het de vrijheid van meningsuiting waarborgen. Als actuele en betrouwbare informatie kiest de Europese Commissie voor het RIVM, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de websites van EU-instellingen en staatsomroepen.

“Voorts moedigt de EU online­platforms aan om illegale of valse inhoud te verwijderen en zo bij te dragen aan de strijd tegen nepnieuws en andere pogingen tot het verspreiden van onjuiste informatie. Dat heeft er onder meer toe geleid dat, sinds het begin van de pandemie, ruim 3,4 miljoen verdachte Twitter­accounts werden geblokkeerd die zich mengden in discussies over het coronavirus.”

De EU gaat dus bepalen wat wel of niet fake news is en vervolgens online-platforms zoals YouTube, Facebook en Twitter aanmoedigen om video’s, posts en accounts te verwijderen indien zij zich schuldig maken aan het zogenaamde fake news. Dit zou kunnen betekenen dat in de toekomst kritiek op het EU-beleid bestempeld kan worden als fake news, hiermee is de EU bezig met het censureren van social media en het inperken van de vrijheid van meningsuiting.

Bovendien wil de Europese Commissie dat platformen een maandelijks verslag gaan leveren over het beleid en maatregelen tegen desinformatie. “De platformen moeten data verstrekken over de maatregelen die zij nemen om informatie van nationale en internationale gezondheidsinstanties, nationale en EU-autoriteiten en professionele media te promoten.” Oftewel, indien media niet het geluid van de EU-autoriteit promoten dan hebben zij een probleem.

 width=

Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak afgelopen woensdag het Europees Parlement toe over haar visie voor de vereniging van de Europese Unie. Sinds 1 juli is Duitsland voor een halfjaar de voorzitter van de Raad voor de Europese Unie, Merkel presenteerde daarom haar plannen voor het komende halfjaar. In haar speech ging ze in op het nieuwe censuurbeleid: [3]

“We also need to effectively protect our democracies against cyber threats and disinformation. All democracies need open debate and the general public must be able to share knowledge and information. Citizens need to be able to engage in debate to reach a mutual understanding as to how they can live together. We have seen lies and disinformation, and that is no way to fight the pandemic. We can’t allow a hate speech and incitement to hatred, to populism and the like to spread.”

Nu Duitsland de komende tijd beschikt over het EU-voorzitterschap en een Duitse oud-minister voorzitter is van de Europese Commissie ziet het er naar uit dat de komende tijd Duitsland het beleid gaat voeren. Onder meer de Green Deal, verhoging van de EU-begroting, de Brexit-onderhandelingen en nu dan ook het censureren van de media worden de komende tijd doorgevoerd. Veranderingen met Merkel voorop, nu ze binnenkort stopt als bondskanselier van Duitsland is het tijd om haar erfenis achter te laten.

Conclusie

De Europese Unie gebruikt de COIVD-19 pandemie om een vorm van censuur in te voeren op social media, nieuwsplatformen en televisie. Platformen moeten zich verantwoorden aan de Europese Commissie over de hoeveelheid promotie die zij hebben gevoerd met betrekking tot het EU-beleid en de door de EU-bepaalde informatie. Door deze maatregel begint de EU steeds meer op de DDR te lijken, het land waarin Merkel promoveerde en carrière maakte voordat zij bondskanselier werd. De EU moet en zal bepalen wat wel en niet relevant nieuws is. Onze vrijheid wordt ingeperkt, het recht op vrijheid van meningsuiting wordt door de Europese Commissie teniet gedaan. Het aanpakken van zogenaamd fake news door middel van censuur is geen vooruitgang, het is alleen maar achteruitgang en verlies.

Het controleren van de media gaat een tegenwerkend effect opleveren. Wanneer al het tegengeluid zogenaamd fake news is, is het echte nieuws dan nog wel echt? Door het tegengeluid te censureren gaat fake news juist meer in de rondte, mensen vinden het interessant en willen weten wat dan zogenaamd dat fake news is. En op het moment dat de EU het tegengeluid gaat verwijderen, wanneer zijn wij dan aan de beurt met onze eigen mening? Het is censuur, pure EU-censuur.

Lees ook: Aankondiging: “Onderzoek naar de EU-inmenging in ons onderwijs”

 width=

Foto door mali maeder via Pexels

Credits: dit artikel is tot stand gekomen met aangeleverde input door Leon Baten.