Coronaplan EU kost €6210 per Nederlander, veto is enige optie

mei 29, 2020 | Nederland in EU

Op 27 mei 2020 kwam de Europese Commissie met een coronaplan om economisch herstel te bevorderen. Bovenop de eerder aangekondigde steunpakketten zou er nog eens 750 miljard euro bijkomen, het totaalbedrag komt op 2.390 miljard euro. Wie gaat dit betalen?

Steunpakket
De Europese Commissie wil een bedrag van 2.390 miljard euro vrijmaken voor coronahulp, dit bedrag is opgedeeld in drie delen:

ESM/SURE/EIB 540 miljard euro
NextGenerationEU 750 miljard euro
Multiannual Financial Framework 1.100 miljard euro
——————————
Totaal 2390 miljard euro

Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden worden de vrekkige vier genoemd, zij verzetten zich tegen dit van origine Frans-Duitse plan.

NextGenerationEU
NextGenerationEU is het nieuwste idee van het plan, een bedrag van 750 wordt vrijgemaakt om de toekomst van de Europese Unie veilig te stellen. Het grootste deel wordt geschonken aan de lidstaten, namelijk 500 miljard euro. De resterende 250 miljard wordt beschikbaar gesteld om onder voorwaarden geleend te worden.

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei het volgende over dit ambitieuze project:

The recovery plan turns the immense challenge we face into an opportunity, not only by supporting the recovery but also by investing in our future: the European Green Deal and digitalization will boost jobs and growth, the resilience of our societies and the health of our environment. This is Europe’s moment. Our willingness to act must live up to the challenges we are all facing. With Next Generation EU we are providing an ambitious answer.”

Hier komt ook meteen de aap uit de mouw, NextGenerationEU wordt gepresenteerd onder het mom van coronahulp maar is eigenlijk bedoeld voor andere doeleinden. Dit zien we dan ook terug in de uitleg van het plan, een opsomming van de doeleinden:

Steun voor investeringen en economische hervormingen 560 miljard euro
Economische cohesieprogramma’s 55 miljard euro
Transitiefonds voor klimaatneutraalheid 40 miljard euro
Landbouwontwikkeling 15 miljard euro
Gezondheidsprogramma’s 9,4 miljard euro
Research naar gezondheid, veerkracht en groene transities 94,4 miljard euro
Ontwikkelingshulp 16,5 miljard euro

Zo gaat het lijstje nog wel een tijdje door, onder meer de ontwikkeling van 5G netwerken, technologische ontwikkelingen, minimumlonen en het bestrijden van belastingontduiking staan allemaal op de planning.

Bovendien wil de Europese Commissie een belasting invoeren voor grote bedrijven. Bedrijven met een omzet boven de 750 miljoen euro wereldwijd zullen EU-belasting gaan moeten betalen, hiermee wil de Europese Commissie een belastingtarief voor multinationals invoeren van 0,1% op de omzet. EU-belastingen zijn een stap verder naar een federale staat, de Verenigde Staten van Europa komen zo steeds dichterbij.

Nederland zal 12,8 miljard euro ontvangen terwijl het 43,7 miljard euro betaald, een nettobijdrage van 31 miljard euro! [1]

 width=

ESM/SURE/EIB
Vervolgens kijken we naar het eerder aangekondigde akkoord dat na uren van overleggen tot stand is gekomen. Er is een akkoord ontstaan over een financiële bijdrage van 540 miljard euro voor de bestrijding van het coronavirus binnen de Europese Unie. Dit bedrag van 540 miljard euro is in drie delen opgedeeld: 240 miljard euro via het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), 200 miljard euro aan leningen vanuit de Europese Investeringsbank en een programma van de Europese Commissie ter waarde van 100 miljoen euro vanuit EU-budget voor werktijdverkorting.

Nederland heeft een verplichte bijdrage aan het ESM van 5,717% over het geleende geld. In de huidige situatie betekent dit dat Nederland hoe dan ook verplicht is om 13,72 miljard euro mee te betalen aan de geleende 240 miljard uit het ESM.

Deze ESM-leningen zijn eigenlijk verkapte eurobonds. Er ontstaan gezamenlijke leningen met een rentepercentage van 0,76%, dat is hoger dan het huidige rentepercentage voor landen als Nederland en Duitsland, maar lager voor Italië en Griekenland. [2] In artikel 21 van het ESM staat dat op het moment dat een land zijn schuld niet kan afbetalen andere ESM-leden meer zullen moeten betalen om het fonds weer bij te vullen. Nederland staat dus garant voor de schulden van andere ESM-leden, precies hetzelfde als bij eurobonds.

De volgende 200 miljard komt van leningen uit de Europese Investeringsbank, een bank die opgericht is in 1958 om zonder winstoogmerk publieke en particuliere investeringen te financieren. Er is een kapitaal aanwezig van 243 miljard euro, Nederland leverde een bijdrage van 4,5%, dat is 10,8 miljard euro. De 200 miljard uit het steunpakket bestaat uit leningen die vooral naar kleine en middelgrote bedrijven gaan, Nederland betaalt hier 9 miljard aan mee.

Tenslotte blijft er nog 100 miljard over, deze zal vanuit de Europese Commissie gefinancierd worden om werktijdverkorting te bekostigen onder de naam SURE. SURE staat voor Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency.

Landen kunnen aanspraak doen op deze pot van 100 miljard wanneer zij moeten overgaan tot werktijdverkorting, zij krijgen vervolgens subsidies om deze te bekostigen. Deze 100 miljard wordt gefinancierd door landen die garant staan met een waarde van in totaal 25 miljard euro, de resterende 75 miljard euro wordt vanuit het EU-budget bekostigd. Het is niet bekend welke landen garant staan, maar aan het EU-budget betaald Nederland zeker mee, er is hoe dan ook een Nederlandse bijdrage.

Alles bij elkaar opgeteld is er een minimale bijdrage van 22,72 miljard euro, dat is nog zonder de bijdrage aan de 100 miljard van SURE.

Lees het hele artikel hier: Hoekstra’s coronadeal kost Nederland mogelijk 22,7 miljard

 

 width=

 

Multiannual Financial Framework

Bovenop de 540 miljard euro en de 750 miljard kwam de Europese Raad met een extra steunmaatregel door de Europese Commissie de bevoegdheid te geven om de geplande begroting voor 2021-2027 te verhogen om zo ‘recovery funds’ op te zetten. Waar het volgens Rutte helemaal geen zin had om bedragen te noemen, was de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen er duidelijker over en noemde een minimale toename van 1.100 miljard.

De vastgestelde begroting voor 2021-2027 werd door de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel gepresenteerd in het voorjaar van 2020 als een bedrag van 1085 miljard euro. [3] Wanneer er 1100 miljard bovenop komt dan stijgt de begroting voor de komende 7 jaar naar 2185 miljard euro, dat is ongeveer 312 miljard euro per jaar. Normaal zou dat rond de 155 miljard euro per jaar liggen.

De afgelopen jaren ligt de bijdrage aan de EU-begroting voor Nederland rond de 5% van het totaal. Wanneer we dit percentage hanteren gaat Nederland 15,3 miljard euro per jaar betalen aan de EU, dat is 107 miljard euro over 7 jaar.

In de normale situatie zou Nederland jaarlijks 7,75 miljard euro betalen, over 7 jaar werd er 54,25 miljard euro betaald. Dit betekent dat de nieuwe coronamaatregel er voor zorgt dat de EU-contributie met bijna 53 miljard euro zal toenemen over een periode van 7 jaar, dat is 7,5 miljard euro meer per jaar, een verdubbeling. (Lees het hele artikel hier: Analyse: NL bijdrage aan EU stijgt met 92% (50 miljard) door Corona recovery fund!)

Conclusie
Het EU-steunpakket van 2390 miljard euro gaat Nederland in totaal 106,7 miljard euro kosten, dat is 6.210 euro per inwoner! Totaal waanzinnige kosten, dat terwijl het begrotingstekort volgend jaar al 92 miljard euro bedraagt. Instemmen met dit plan is voor Nederland een nagel aan de economische doodskist. Het geld hebben we hard nodig om Nederland weer op te bouwen na deze diepe crisis, dat terwijl het geld nu juist naar het zuiden verdwijnt.

EU-belastingen, extra geld naar klimaat en ontwikkelingshulp. Dit is geen coronahulp, dit is een manier om een Verenigde Staten van Europa te verkopen. Nederland moet zijn veto gebruiken, trap er niet in!

 width=

Foto: https://www.flickr.com/photos/simondee/3527930354/ free under CCL

Credits: dit artikel is tot stand gekomen met aangeleverde input door Leon Baten.