Heeft ons ministerie van Financiën eigenlijk een euro-backup plan?

dec 22, 2020 | Nederland in EU

Iedereen die iets van de financiële wereld begrijpt kan weten dat de situatie met de €, de ene munt voor vele, maar zeer verschillende Europese landen, niet houdbaar is.

Betrokkenheid
De Nexit Denktank is echter geen verzameling doemdenkers, maar van betrokken mensen die met lede ogen aanzien hoe de “Rutte-doctrine” al jaren de gang van zaken bepaalt in ons land: zonder visie en daarop gebaseerde plannen een “laissez-faire” aanpak hanteren. Geen of nauwelijks voorbereiding vooraf en al wat er gebeurt dat ‘overkomt’ ons. En waar mogelijk worden vervelende zaken zo veel mogelijk doorgeschoven naar de toekomst, omdat oplossen wel visie en daadkracht vergt. Visie op het land, op onze plek in de wereld, op de mensen die er wonen, en werken, en geld verdienen of verliezen, met elkaar samenwonen in een land. Een gedeelde cultuur: Een samenleving aan de woeste Noordzee dat continue op de loer ligt om het door de mensen op haar veroverde land terug te veroveren.

Rome
Eigenlijk wisten velen van de bij de totstandkoming van de €, vooraf of nadien tot inzicht komend, al wel dat het helemaal niet kan, zo’n ene munt voor landen met zulke verschillende culturen, economieën, geschiedenis. Maar in de politiek blijkt niks moeilijker dan gezichtsverlies leiden, toegeven dat er een grote foute keuze is gemaakt, alleen maar om politieke redenen. Uit een bij een kleine elite levende en telkens weer in de historie opduikende drijfveer dat grote delen van Europa onder één heerschappij moet komen, want dat geeft het gevoel van macht op wereldniveau. Het herleven van het Romeinse Rijk, van de tijden van Karel de Grote, van Napoleon.

Backup
De Nexit Denktank is er niet per se op uit om tot de ultieme stap, uittreden uit de €-zone en de EU te komen. Maar wat wij wel willen is dat we het ons “niet weer overkomt” als het door wat voor reden dan ook gaat barsten. Daarvoor heb je back-up plannen nodig, een pad naar de toekomst in geval dat er iets gebeurt dat reden zal zijn voor het uiteenvallen. Of dat nu de publieke opinie is die zich door behoeftes gevoed doet gelden, of een grote ramp, gevolgd door grote economische malaise…., of wat dan ook. Wat Nexit Denktank beoogt is het beschermen van Nederland, van de burgers en de bedrijven. Ondanks alle mooie woorden vanuit de EU kiest in gevallen van nood ieder voor zich. Kijk naar het corona-virus. En Nederland moet daarom, vinden wij, ook voorbereid zijn. We weten niet precies wat er en wanneer gaat gebeuren, maar voor verschillende gevallen kun je scenario’s maken, waardoor je voorbereid bent en weten wat te doen als er iets gebeurt. Zodat het je “niet overkomt”.

Rampen
De kans is trouwens best groot dat de ontwikkeling van het ‘corona-virus’ met de nieuwe mutaties en de besluiten tot ‘lock-downs’ in vele landen van Europa gaat leiden tot grote economische rampen. Niet alleen bedrijfstakken als horeca, winkels, cultuur en evenementen staan zwaar onder druk, ook grote corporates als de oliemaatschappijen worden flink geraakt. En daarmee al die toeleveranciers en de werknemers die voor al die bedrijven en instellingen werken.

Corona
Wat we vanuit de geschiedenis weten is dat de portemonnee vaak de bron is van grote gebeurtenissen. Als veel mensen geraakt worden in de portemonnee en dus daardoor in de problemen komen, dan leidt dat tot grote ontevredenheid. En politici nemen dan altijd ad hoc acties om te proberen die ontevredenheid snel te sussen. Daarmee richten ze zich altijd op de eigen kring van kiezers, dus op de eigen regio, eigen land. Kijk maar naar het verschil in beleid van elk land als gevolg van het ‘corona-virus’. Maar aangezien de €-zone bestaat uit zeer verschillende landen en volkeren, met ander achtergronden, culturen, economieën, neemt elk land besluiten die op korte termijn het beste lijken voor dat eigen land. En reken maar dat als ten gevolge van het ‘corona-beleid’ velen geraakt worden in hun portemonnee en dat leidt tot grote gevolgen voor de landen in kwestie, dat dan al die landen hun keuzes maken, ongeacht wat anderen doen, of laten. Dat zou best wel eens tot een nog grotere economische ramp kunnen leiden dan we in de periode 2008-2014 hebben meegemaakt.

Eurozone
En wat gaat dat dan betekenen voor de €-zone? Wat gebeurt er als landen die al voor het uitbreken van het ‘corona-virus’ met grote schulden kampten dat door het steunen van hun eigen mensen, hun eigen economie, ze zover in de problemen komen dat ze alleen door nog veel grotere financiële overdrachten vanuit met name landen als Nederland, Duitsland, Finland en Oostenrijk gered kunnen worden? Terwijl ook de voornoemde landen zelf met grote economische problemen geconfronteerd zullen worden? En de ECB niet langer geloofwaardig geld kan blijven bijdrukken om de schulden op te kopen? Een ECB die nu al negatieve rentes hanteert tegen alle natuurlijke stromingen in waardoor spaargelden en pensioenen verdampen en spaarders massaal in aandelenmarkten gedreven worden, terwijl bij zo’n ramp ook de aandelenmarkten zullen instorten.

Duitsland
Zullen de Duitsers dan, zeker als Merkel tegen die tijd is opgevolgd door een nieuwe kanselier, nog steeds bereid zijn honderden miljarden € over te maken naar landen waarvan diverse zich nog nooit of zelden aan de begrotingsafspraken hebben gehouden? Kunnen landen als Nederland, Duitsland, Finland en Oostenrijk dan grote landen als Italië, Spanje en Frankrijk op de been houden door zichzelf dieper in de schulden te steken? Als ook zij zelf diep geraakt worde door een economische malaise en hun eigen bevolkingen gaan morren en er opstanden uitbreken?

Vanuit Nexit Denktank zeggen we: Laat ons dat niet “overkomen”.

Plannen
Laten we plannen gaan maken en in gang zetten voor het geval dat. Zodat als er iets gebeurt we voorbereid zijn. Laten we nu, waar we op grond van het EU-lidmaatschap automatisch recht toe hebben, toetreden tot het EFTA-verdrag, het vrijhandelsverdrag van Europa dat de toegang garandeert tot de ‘interne markt’. Zodat als de €-zone uiteen mocht vallen, of als de inwoners van landen, ook van Nederland zelf, uit de €-zone willen, dat niet de problemen geeft zoals dat de onvoorbereide Britten met hun Brexit trof, dat ze pas na het besluit tot uittreding moesten gaan onderhandelen over toegang tot de ‘interne markt’. En merkten dat het met onwillenden slecht “kersen eten” is. Zodra Nederland lid is geworden van het EFTA-verdrag staat het ons vrij om handel te blijven drijven met de aangesloten lidstaten, ook als door een ramp de €-zone uit elkaar is gevallen.

Laten we plannen gaan maken voor het geval dat.

Zodat ons “het ons niet overkomt”.

Credits: dit Nexit Denktank-artikel is tot stand gekomen met aangeleverde input door Frans van der Werf
Foto door Karolina Grabowska via Pexels