NL-EU Denktank: Een realistische kijk op Nederland in de EU

jul 1, 2023 | Nederland in EU

NL – EU Denktank is de opvolger van de voormalig Nexit-denktank. Vanaf ongeveer 1 juli 2023 wordt de NL – EU Denktank beheerd door Stichting Denktank en Advies NPI-DPI in Gorinchem. Kort voor de overgang is de naam van de denktank veranderd naar een nieuwe naam: NL – EU Denktank. Reden naamsverandering Voor Stichting NPI-DPI en zeer waarschijnlijk ook de Nederlandse bevolking, is de term ‘Nexit’ een polariserende naam. Polarisatie is in de afgelopen decennia een groot probleem geworden in de Nederlandse maatschappij. Polarisatie is zelden of nooit een goede oplossing voor grote problemen. De EU is in de afgelopen 5 -10 jaar echter tot een groot probleem ontwikkeld. Een probleem wat de EU juist niet hoeft te zijn. Een andere oplossing van dit probleem kan wel werkbaar zijn. Ontwikkeling EU Hoewel er waarschijnlijk vanaf de oprichting van de EU en haar voorlopers, krachten werkzaam zijn die plannen bedenken en uitvoeren om een superstaat van de EU te maken, hebben deze krachten toch pas in de laatste jaren de overhand gekregen. Het gevolg is een totale ontsporing van beleid met als triest dieptepunt de marketing van een onnodige oorlog en de actieve opbouw van een oorlogsindustrie in Europa. Goed beleid EU Feitelijk is de EU voor Europa en Nederland een goede ontwikkeling geweest. Met de huidige koers lijkt het of de EU alleen maar problemen heeft gebracht. Dat is zeker niet het geval. In 2012 kreeg de EU de Nobelprijs voor de Vrede, waarbij de nadruk lag op het ontbreken van oorlog in het bestaan van de EU. Er is echter maar één reden waarom de Nobelprijs inderdaad terecht was: het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Dit vanaf de start van de EU opgezette beleid, heeft de Europese bevolking decennialang vrije toegang tot goed en goedkoop voedsel geboden. Dat is in veel andere delen van de wereld een groot probleem. Het essentiële gevolg van goed en goedkoop voedsel voor Europese burgers, heeft deze burgers de mogelijkheid gegeven voor werken, ondernemen, studeren, vrije tijd en vrijwilligerswerk. Dat heeft weer gezorgd voor een grote ontwikkeling van internationale handel en contacten. Met deze ontwikkeling is daadwerkelijk oorlog buiten de deur gehouden. Toekomst EU Goed en goedkoop voedsel heeft ook armoede geminimaliseerd, waardoor meer mensen aan de maatschappij gaan meedoen. Het is een vicieuze cirkel. Wanneer voedsel namelijk moeilijk toegankelijk is, hebben mensen te veel tijd nodig voor het verkrijgen van voedsel of er is geen geld beschikbaar om voedsel te kopen, met alle fysieke en psychische gevolgen van dien. Naar de toekomt is het van levensbelang om het goede beleid van de EU te behouden en slechte tegenkrachten zo klein mogelijk te laten. Een EU van natiestaten kan daarvoor zorgdragen. Zo is de EU ook aan Europese burgers ‘verkocht’ en er is geen enkele reden om dat niet zo te houden. Een Europese superstaat is onmogelijk en totaal onwenselijk vanuit de Europese bevolkingen gezien. Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid mag niet worden omgekeerd naar een beleid van schaarste, hoewel dat al gaande is op dit moment. Het is belangrijk dat deze ontwikkeling wordt teruggedraaid. Een democratische verandering van politieke wind in het Nederlandse landsbestuur, via democratische verkiezingen, kan hiervoor een aanzet zijn. Rol Nederland Nederland is ‘founder’ van de EU en levert een zeer grote financiële bijdrage aan de EU. De Nederlandse bevolking is internationaal georiënteerd en tolerant. Op verschillende momenten heeft de Nederlandse bevolking zeer verstandig gestemd tegen verregaande integratie in EU verband. Het is zeer aannemelijk dat de Nederlandse bevolking, samen met andere Europese bevolkingen, niet uit de EU wil. Stopzetting van het huidige destructieve beleid is wel degelijk een grote wens van de Nederlandse en Europese bevolkingen. Nederland en de Nederlandse bevolking zijn in staat om het beleid van de EU te sturen richting goed beleid. In feite gebeurt er momenteel in andere landen al bijsturing van het beleid, via stembusoverwinningen in diverse Europese landen. Een andere politieke wind in Den Haag, die deze bijsturing gaat ondersteunen, kan de definitieve verandering van beleid inhouden. Voor een andere politieke wind is onder de Nederlandse bevolking overweldigende steun. Alleen de politieke actualiteit wijkt nog af van de wil van de bevolking. Tegenmacht in Den Haag is echter relatief snel te organiseren, dit in tegenstelling tot Brussel. Met het realiseren van tegenmacht In Den Haag worden de democratische tegenmacht bewegingen in andere landen ondersteund. Gezamenlijk is dit een niet te negeren democratische kracht om een andere koers van de EU af te dwingen. Rol van NL–EU Denktank De NL – EU Denktank zal analyses en oplossingen voor de verandering van koers in Europa proberen aan te moedigen door middel van debat, beïnvloeding van debat, beïnvloeding van politici, interviews en bijdragen van derden. Werkzaamheden van Stichting Denktank en Advies NPI-DPI zijn gericht op het analyseren en formuleren van oplossingen voor maatschappelijke en politieke problemen in Nederland. Met het onderbrengen van de NL – EU Denktank zet de stichting een stap tegen polarisatie en probeert daarnaast een realistische kijk op de EU, zowel in Nederland als in Europa te bewerkstelligen en na te streven. Relevante links www.democratie-in-balans.nl www.democratie-in-balans.nl/achtergrond/commerciele-landbouw www.npi-dpi.nl