Vastgoed: de EU heeft mega bouwplannen (ondanks thuiswerktrend)

dec 3, 2020 | Nederland in EU

Megalomane bouwplannen van de Eu te Brussel doen vermoeden dat men nog steeds meent dat de ‘ever closer and deeper union’ snel zal worden gerealiseerd, en dat men er daar bovendien van uit gaat dat er nog heel wat landen bij zullen komen. Lees hieronder meer over de Brusselse ambities:

Immers in de diverse wachtkamers zoals de Raad van Europa zitten nog 20 landen, en via de ruim met uw belastinggeld gesubsidieerde Neighbourhood (buurlanden)-politiek vlast men op 16 extra landen: 6 aan de westrand van de voormalige Sovjet Unie en 10 in Noord-Afrika; bovendien zijn er nog een vijftal potentiële toetreders in de Balkan; in een aparte wachtkamer zit Turkije waarmee de onderhandelingen zijn stopgezet. *)1

En dat terwijl anderen de Eu verlaten zoals het Verenigd Koninkrijk en eerder Groenland (1985) en Algerije (1958), die mogelijkerwijs gevolgd gaan worden door Polen, Hongarije en Slovenië die niet meer gediend zijn van de Eu bemoeizucht met hun binnenlandse politiek. Bovendien is er inmiddels een heel rijtje verstandige landen met opt-outs over bv de verplichte toetreding tot de mislukte Euro. En verder is tussen 2013 en 2018 het percentage stemmen  bij nationale verkiezingen voor het hele scala van eurosceptici verdubbeld naar 26%.

14 extra kantoortorens
De Eu bouwplannen behelzen o.a. in de ‘Europese wijk’- waar ook normaal gewoond wordt, het zogenaamde Pad-project met 14 kantoor torens waarvan 6 hoger dan 120 meter. Geen wonder dat er allerlei Nimby-protesten zijn. Maar in de Belgische media is zoals gewoonlijk niets inhoudelijks te vinden: willen we wel meer Eu? En waarom extra kantoren bouwen nu het (part-time) thuiswerken is uitgevonden? *)2 Het zijn vragen die in België of Nederland (bijna) niet worden gesteld, laat staan bediscussieerd.

Renovatie EU-parlement
En verder wil de Eu het gebouw dat gebruikt wordt door het Eu-parlement renoveren voor de prijs van €500.000.000; wij vinden dat heel veel geld, oftewel verspilling, maar in Brussel rekenen ze per capita, ook al dragen veel landen netto niets bij; en dus was de kostprijs, toen men nog droomde dat Brexit niet door zou gaan en de Eu nog zo’n half miljard inwoners telde, ‘slechts’ €1,- per persoon

Straatsburg
Aangezien de Belgische media volgens de Fransen niet erg objectief zijn heeft de stad Straatsburg aan diverse Belgische kranten een pamflet toegevoegd om piketpaaltjes te plaatsen betreffende hun positie als officiële vergaderplek van het Eu-parlement; door de Corona beperkingen is Straatsburg toch al sinds maart op een (tijdelijk? zijspoor geplaatst. *)3. Het heen- en weer reizen tussen Brussel en Straatsburg zou 114 E miljoen per jaar kosten, en is inmiddels in strijd met de ‘Green Deal’ plannen van Commissaris Timmermans. Van mij mag democratie best (wat te veel) geld kosten; maar: het EU-parlement en de EU zelf zijn helemaal niet democratisch, dus is dat heen-en-weer gereis volstrekte geldverspilling.

Ambtenaren
De EU-Commissie telt zo’n 32.000 medewerkers, bij het secretariaat-generaal en de fracties van het Europees Parlement werken ongeveer 7.500 mensen. Daarnaast zijn er de 705 Parlementsleden met hun staf. Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie (dat zijn de vergaderende regeringsleiders) telt zo’n 3.500 medewerkers.
De EU-instellingen hebben ongeveer 4300 vertalers en 800 tolken in vaste dienst. Verder zijn er wisselende aantallen honderden tijdelijk gedetacheerde deskundigen/ambtenaren en honderden stagiaires.

Vierkante meters
Het leeuwendeel van de Europese gebouwen ligt in de Leopoldswijk, bijgenaamd de Europese wijk. Daar beschikt de Commissie inmiddels over 865.000 m² in 61 gebouwen, waarvan het Berlaymont en het Karel de Grote-gebouw de enige zijn met meer dan 50.000 m² kantoorruimte. Volgens Nederlandse NEN-normen is 4 m2 per kantoorklerk voldoende; en met 10 m2 is er ook voldoende vergaderruimte. Bij de EC heeft men zo te zien meer dan 20 m2 per persoon.

Leegstand
Het complex gebouwen van het Eu-parlement (de Leopoldruimte;in het Frans klinkt het beter: Espace Léopold), heeft twee belangrijke gebouwen: Paul-Henri Spaak en Altiero Spinelli, samen 372.000 m² groot. Dat is dus meer dan 30 m2 extra per ambtenaar. Van de 3,5 miljoen m2 gebruikte kantoorruimte in Brussel, wordt de helft door de Europese instellingen ingenomen, wat een vierde is van alle beschikbare kantooroppervlakte in de stad; de helft staat dus leeg. Vanaf 2004 gebruikt de EC ook een paar gebouwen in de stadsrand. Parlement noch de Raad volgden dit voorbeeld, aangezien een ruimere verspreiding over de stad niet naar de zin is van personeelsleden, die zich graag vermeien in de cafés en restaurants rond het Luxemburgplein.

Disclaimer: alle getallen zijn indicatief op basis van logische aannames

) 1. https://en.wikipedia.org/wiki/European_Neighbourhood_Policy

) 2. https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_projet-pad-loi-la-hauteur-des-immeubles-pourrait-etre-revue-a-la-baisse?id=10637893

) 3. https://www.rtbf.be/info/monde/detail_strasbourg-denonce-la-renovation-envisagee-du-parlement-europeen-a-bruxelles?id=10638927

Credits: dit Nexit Denktank-artikel is tot stand gekomen met aangeleverde input door Nicolette Geveke en is eerder verschenen hier
Foto credit